Naše služby

 
 
1. Výkup vozidiel, zameraný na typ:
 
 • ťahač návesu, zn. Volvo, MAN, MB, Scania, Iveco
 • valníkový plachtový náves – všetky značky, uprednostňovaný typ s bočnicami
 • mraziarenský náves, zn. Schmitz, Chereau, Lamberet, Schwarzmüller, Kögel, preferovaný agregát – Thermoking, nápravy BPW, SAF
 

Ponúkame Vám možnosť, plánovaného predaja vozidiel, kde časovo vopred avizovaný predaj vozidiel má väčšiu šancu dosiahnuť vyššiu predajnú cenu vozidiel, oslovením a nájdením najvhodnejšieho kupujúceho. Svojimi možnosťami sme schopní poskytnúť služby pri vykupovaní flotilových klientov.

 
2. Predaj jazdených úžitkových vozidiel:

 

 • Trucks. Volvo, MAN, MB, Scania, Iveco ,Daf
 • Semitrailers- all brands 
 • Refrigerated trailer,  Schmitz, Chereau, Lamberet, Schwarzmüller, Kögel, preferred unit - Thermoking, BPW, SAF

 

Our services

 

1. Purchase of vehicles focused on type:

 

 • Trucks. Volvo, MAN, MB, Scania, Iveco ,Daf
 • Semitrailers- all brands 
 • Refrigerated trailer,  Schmitz, Chereau, Lamberet, Schwarzmüller, Kögel, preferred unit - Thermoking, BPW, SAF

 

We offer you the possibility of a planned sale of vehicles, where time previously announced sale of vehicles is more likely to achieve a higher selling price of vehicles, reaching out and finding the most suitable buyer. Their capabilities, we are able to provide services, in purchasing fleet customers.

 

2. Sale of used commercial vehicles:

 

 • Potential sources of domestic
 • Individualized import vehicle chosen by the client within the EU

 

    Anwar Khier Bek
    Managing Director 
    I.O.Trading s.r.o.